Spółka meblowa – sklep projektantów

Natura

Nasze meble to solidna konstrukcja. Wykonane ze szlachetnego, leżakowanego, litego drewna, zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi będą służyły lata. Są piękne i trwałe, wiec nie muszą po kilku latach zostać zastąpione nowymi.
Do ich zabezpieczania stosujemy bejce, wosk, oleje – materiały, z których nie będą uwalniały się toksyny ani inne szkodliwe substancje.
Użycie tylko naturalnych środków impregnujących  nie powoduje odczynów alergicznych i nie niszczy środowiska.

Z upływem czasu drewno szlachetnieje.
Dlatego meble dobrze zaprojektowane i wykonane nigdy się nie nudzą
i nie wychodzą z mody. Mogą być wielokrotnie odświeżane, odnawiane,
a te olejowane i woskowane gotowe są nawet na zmianę wybarwienia.


Jak powstają nasze meble?

Meble z kolekcji Spółki Meblowej poddawane są RĘCZNEJ obróbce.
Noszą indywidualne cechy w obrębie poszczególnych modeli.
Nie ma dwóch tych samych stołów! 

Pielęgnacja

Meble wykonywane z litego drewna są impregnowane, barwione i zabezpieczane. Celem tych działań jest ochrona materiału przed szkodnikami, grzybami, zabrudzeniami. 

Odpowiednie czyszczenie i pielęgnacja to czynności, do których nikogo nie trzeba przekonywać. Najważniejsze zasady to:
 1. Do czyszczenia nie używajmy kuchennych detergentów, wosków silikonowych, sprayów  przeciw osiadaniu kurzu oraz proszków, 
  które mogą rysować powierzchnię mebli.
 2. Powinniśmy regularnie usuwać z drewnianych mebli kurz, 
  najpierw wilgotną, a następnie suchą, miękką ściereczką.
 3. Meble olejowane co jakiś czas, po oczyszczeniu, odświeżamy specjalnym olejem lub preparatem do mebli olejowanych.
 4. Meble woskowane co jakiś czas, po oczyszczeniu, odświeżamy specjalnym woskiem lub preparatem do mebli woskowanych.
  Uwaga! Każda kolejna nakładana przez nas warstwa oleju lub wosku w nieznacznym stopniu będzie zmieniać kolor mebli.
 5. Unikajmy styku blatu z przedmiotami gorącymi, bardzo zimnymi lub mokrymi, a wszelkie zabrudzenia starajmy się usunąć jak najszybciej.
 6. Czynnikiem, na który mało kto zwraca uwagę jest zmieniająca się wilgotność powietrza w naszych domach i mieszkaniach. 
  Ta, w której czujemy się najlepiej to wilgotność na poziomie ok. 50%. 
  W Polsce, w deszczowe dni współczynnik ten może wynosić ponad 70%, podczas gdy w wysuszonych zimowym ogrzewaniem wnętrzach, zaledwie 20%. 
Unikajmy nadmiernego przegrzewania pomieszczeń, pilnujmy ich nawilżania – również dla własnego zdrowia.Gwarancja

1. Wszystkie produkty Spółki Meblowej objęte są 12 (dwunasto) miesięczną gwarancją od daty zakupu.

2. Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Gwarancja obejmuje trwałość i stabilność konstrukcji, uzgodnione wymiary, gatunek drewna i sposób jego wykończenia.

4. Zamawiający zobowiązany jest bezpośrednio po otrzymaniu towaru skontrolować jego zgodność z zamówieniem. Wady stwierdzone po rozpakowaniu towaru należy niezwłocznie zgłosić Spółce Meblowej.

5. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia przesłanych Produktów w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:

a. po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera;

b. w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub utraty zawartości należy wspólnie z kurierem  sporządzić stosowny protokół i przesłać skan protokołu mailem do Spółki Meblowej.

6. Gwarancję należy złożyć pisemnie możliwie dokładnie opisując usterkę i w miarę możliwości udokumentować wady zdjęciami.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na sprawny. Spółka Meblowa decyduje o zasadności zgłoszenia reklamacyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.

8. Zamawiający powinien umożliwić wykonanie naprawy gwarancyjnej mebla.

9. Jeżeli Zamawiający uniemożliwił dokonanie naprawy mebla, uważa się że zrezygnował z uprawnień gwarancyjnych.

10. Zamawiający powinien niezwłocznie po zauważeniu wady towaru złożyć pisemną reklamację w Spółce Meblowej. Produkty z wadami powinny zostać udostepnione Spółce Meblowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub przesłane na adres wskazany przez Spółkę Meblową wraz z frachtem i ubezpieczeniem opłaconym przez wysyłającego oraz załączonym opisem przyczyny zwrotu produktu. Jeśli Spółka Meblowa uzna zasadność reklamacji, wówczas Spółka Meblowa zwróci naprawiony produkt oraz pokryje uzgodnione wcześniej koszty przesyłki produktu z siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Spółkę Meblową.

11. W przypadku dostarczenia reklamowanego produktu za pośrednictwem przewoźnika Zamawiający powinien dostarczyć szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami, dotyczącymi powstania wady produktu oraz ewentualnymi zdjęciami.

12. Reklamowany produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. 
Ryzyko dostawy produktu spoczywa na Zamawiającym. Spółka Meblowa nie odpowiada za zniszczenia 
lub uszkodzenia produktu w transporcie, w szczególności wynikające z niewłaściwego opakowania 
lub nie zabezpieczenia produktu przez Zamawiającego.

13. Spółka Meblowa nie zobowiązuje się do dostarczenia produktów zastępczych na czas naprawy gwarancyjnej.

14. W przypadku gdy wada mebla jest nieusuwalna lub jej usunięcie mogłoby spowodować obniżenie jakości mebla załatwienie reklamacji może nastąpić – za zgodą Zamawiającego – przez obniżenie ceny mebla, którego reklamacja dotyczyła, ale w przypadku udzielenia takiego upustu Zamawiający traci wszystkie uprawnienia gwarancyjne na mebel przeceniony.

15. Spółka Meblowa nie ponosi odpowiedzialności za różnice w kolorze, i strukturze drewna lub forniru, rysunku słoi drewna, wygięciu, przebarwieniu, rozłożeniu otworów po szkodnikach. Nie podlegają reklamacji także pęknięcia 
i sęki nadające niepowtarzalny charakter mebla. Są one charakterystyczne dla materiałów naturalnych 
i są konsekwencją jego pochodzenia. Podkreślają niepowtarzalną specyfikę i nie podlegają reklamacji. Drewno jest produktem naturalnym, które wykazuje duże nieregularności, na które miały wpływ warunki naturalne w jakich drzewo rosło, dlatego rożnice mebli wykonanych z tego samego gatunku drewna są naturalną cechą materiału.

16. Drewno zmienia swoją objętość pod wpływem zmian wilgotności powietrza co może prowadzić do powstawania rys, pęknięć, wypaczeń oraz niezgodności wymiarowych. Powierzchnie olejowane mogą nierównomiernie wyglądać. Wyżej wymienione właściwości nie stanowią o jego wadliwości i nie stanowią podstawy do reklamacji i roszczeń względem produktu i producenta.

17. Spółka Meblowa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji i montażu mebla oraz na skutek naturalnego zużycia elementów podczas użytkowania. 
W szczegółności Spółka Meblowa nie ponosi odpowiedzialności  za uszkodzenia powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, przegrzewania (zbyt wysoka temperatura), mrożenia (zbyt niska temperatura), oddziaływania ciągłego lub częstego wilgotności, wody lub innych cieczy i innych warunków niezgodnych z zasadami użytkowania mebli. Gwarancji nie podlegają także wady będące skutkiem niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, braku konserwacji, bezpośredniego zetknięcia z ogniem lub przedmiotem rozgrzanym, nadmiernym przeciążeniem, niewłaściwym przechowywaniem.

18. Za wadę nie zostaną uznane zmiany zachodzące w meblach będące efektem naturalnych procesów starzenia się (zmiany tonacji wybarwienia, połysku drewna i powłok, gładkość) oraz związne 
z działaniem promieni slonecznych, dymu tytoniowego i podobnych.

19. Nie podlega reklamacji okoliczność, w której nie schodzą się słoje w sąsiadujących ze sobą deskach.

20. Nie należy samodzielnie dokonywać przeróbek i zmian mebla pod groźbą utraty gwarancji.

21. Reklamacja nie stanowi podstawy do wstrzymania zapłaty za meble.

22.  Spółka Meblowa jest odpowiedzialna za skutki wad produktów zgodnie z odpowiednimi, związanymi 
z nimi przepisami prawnymi, lecz nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, w żadnym stopniu poza zakresem odpowiedzialności wskazanym w takich przepisach. Zatem wyraźnie odstępuje się od wszelkiej odpowiedzialności za skutki wad produktu nie wskazanej przez prawo, lecz wykazywanej zgodnie z praktyką prawną, związaną z rekompensatami. Spółka Meblowa nie ponosi odpowiedzialności za straty na działalności operacyjnej, utratę zysków lub inne pośrednie straty spowodowane wadami produktów Spółki Meblowej.

 
 

06.06.2016 11:00:15